Archive for the 'История' Category

ЦЪРКВИ И МАНАСТИРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА с. ГУБИСЛАВ, общ. СВОГЕ. ВИОЛЕТА ДИЧЕВА

Оказва се, че през столетията на територията на Губислав, общ. Своге са строени и разрушавани доста манастири и църкви. За повечето е останал само спомен за местността, където са били. От други има останали материални следи – зидове, камъни. Запазена сграда няма. От римско време е бил манастирът „Св.Стефан”, който се е намирал около сегашния извор Стефан, изворът е приел
Read more…

СТОЯН БАЛАБАНЕЦА

Виолета Дичева Оскъдни са сведенията, които имаме за положението на българското население  от      територията на днешната община Своге по време на Османското владичество.Можем да предполагаме, че съдбата на хората по тези места не е била  лека, че е имало опити за съпротива и защита. Христоматиен е примерът за писменото оплакване, което са изпратили селяните от Губислав срещу своеволията на своя
Read more…

СВЕДЕНИЯ ЗА СЕЛО ГУБИСЛАВ, СОФИЙСКО

Трайко Богданов Селото е разположено в Западна Стара планина, западно от река Искър, на разстояние от 4 до 10 км от с.гара Лакатник. Границите на селото са река Петренски дол, местността Вранчов дол-граница със селата Дружево и Миланово, река Пробойница-отделяща селото от Заноге, местностите Песя трева, Балдуин, Тодорини кукли и Берковска околия. Според  предание наименованието на селището идва от случка
Read more…

СПОМЕНИ ОТ МОЯ ЖИВОТ. ПАУН ВУЧКОВ. ПЪРВА ЧАСТ

Ч А С Т    I   Д Е Т С Т В О Т О   М И      Когато  за първи път се събудих, се намерих  в една колиба на две  глави / вилообразен  покрив/, покрита с шума и слама до земята и на средата огнище. В тая колиба бех заобиколен от следните лица: мама, тате, нана Маринко, нана Таки,
Read more…

СТРАНИЦИ ОТ МИНАЛОТО НА С. ГУБИСЛАВ. АНГЕЛ АСЕНОВ

От съществуващите 38 селища в днешната Свогенска община, с. Губислав има малко по-различна историческа съдба от другите. Най-напред е твърде спорно името на селището.Съществува популярна легенда, че името на селото идва от времето на похода на хан Крум за присъединяване на Сердика към българската държава през 809 г. Някой си военачалник на име Слав по време на похода се загубил
Read more…

ОТ ИСТОРИЧЕСКОТО МИНАЛО НА СЕЛО ГУБИСЛАВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Г Е О Р Г И    Р А Н К О В         С  Т  Р  А  Н  И  Ц  И ОТ  ИСТОРИЧЕСКОТО  МИНАЛО  НА СЕЛО  ГУБИСЛАВ,      СОФИЙСКА  ОБЛАСТ ОТ  НЕГОВОТО  СЪЗДАВАНЕ  КАТО  НАСЕЛЕНО МЕСТО ДО  НАСТОЯЩЕ ВРЕМЕ   ПРЕДГОВОР   Пропит от съзнанието за издаване на материал за историческото минало на родното ни село Губислав, се заех
Read more…

ЗА ИМЕНАТА НА НАШИТЕ СЕЛИЩА /ГУБИСЛАВ/, АНГЕЛ АСЕНОВ

От наличните досега исторически документи се стига до извода, че на територията на днешната Свогенска община, припокриваща се със Свогенския край, са съществували общо 43 селища. От тях три са изчезнали или са дали началото на други селища. Това са Бъзье, Гръчка лака и Тресковче. Меча поляна и Оградище са стари селища, но са заличени от списъка на населените места.
Read more…